PIRKIMO TAISYKLĖS

Mes – wizzairbilietai.lt (toliau  – Pardavėjas) teikia lėktuvų bilietų skrydžių kainas ir jų rezervavimo paslaugą elektroniniu būdu. Mes nesame skrydžių organizatorius, kelionių organizatorius (agentūra), vežėjas ir neprisiimame su šių subjektų veikla siejamos organizacinės ir teisinės atsakomybės. Aviakompanijos yra atskiri rangovai, todėl wizzairbilietai.lt neatsako už jų veiksmus (klaidas, neveikimą, aplaidumą, vėlavimą ir kt.) ir šių veiksmų galimai sukeliamus nuostolius, taip pat neatsako už visas papildomas išlaidas (dėl paslaugų atšaukimo, per didelio vietų skaičiaus pardavimo, maršruto, tvarkaraščio, vežėjo, orlaivio pakeitimo, skrydžio vėlavimo ar neįvykimo, oro vežėjo bankroto ir kt.), nenugalimos jėgos aplinkybes, valdžios institucijų veiksmus.

Informacija wizzairbilietai.lt yra reguliariai atnaujinama pagal teikėjų informaciją. Mes dedame visas pastangas pateikti Jums teisingas kainas, tačiau mes negalime prisiimti atsakomybės už pateikiamos informacijos apie kainas tikslumo, jei ją neteisingai pateikė aviakompanijos, bei kitas duomenų klaidas, technines problemas ir pakeitimus, atliekamus už Pardavėjo kontrolės ribų.

Kainos paieškos rezultatuose gali keistis priklausomai nuo skrydžio užimtumo, todėl mes neįsipareigojame garantuoti, kad kainos nepasikeis, kol gausime apmokėjimą už Jūsų rezervuotas paslaugas. Kol bilietai nenupirkti, visos jų kainos gali keistis, ir rezervacija yra nepatvirtinta.

Užsakymas nėra patvirtintas tol, kol negauname Jūsų mokėjimo ir tuo pagrindu neišsiunčiame Jums patvirtinančio el. laiško. Mes siunčiame pranešimus Jūsų pateiktu el. pašto adresu ir neatsakome už tai, kad Jūs galimai negausite ar neperskaitysite gauto patvirtinimo, taip pat jei neatliksite kitų, tolesnių būtinų su naudojimusi įsigytomis, bilietu patvirtintomis paslaugomis, į kurias turite teisę, susijusių veiksmų.

Mes neprisiimame atsakomybės už keleivio nepasinaudojimą bilietu, ligos, neatvykimo į oro uostą reikiamu metu, persikėlimo į kitą oro uostą, persikėlimo oro uosto ribose, reikiamų dokumentų neturėjimo ar kitų priežasčių, kilusių dėl keleivio kaltės,

Tai yra ištrauka iš bendrųjų Sąlygų ir taisyklių. Pirkimui, grąžinimui ir pristatymui yra taikoma bendra sutartis pilna jos apimtimi