Administracinis ir tranzakcijos mokesčiai

Administracinis mokestis tai yra mokestis už įmonės Jums suteikiamas intelektines (tarpininkavimo) paslaugas. Į šį mokestį įeina naudojimasis rezervacine sistema, Jūsų užsakytų bilietų įgijimas, jų parengimas ir pateikimas, informacijos, susijusios su jūsų skrydžiu teikimas, konsultacijos ir kt. su Jūsų rezervacija susijusios intelektinės paslaugos, kurios yra atskirtos nuo vežimo paslaugos. Administracinio mokesčio dydis priklauso nuo užsakymo sudėtingumo ir/ar nuo Jūsų pasirinkto mokėjimo būdo.

Tranzakcijos mokestis yra mokestis už Jūsų mokėjimo administravimą – pinigų surinkimą, paskirstymą, esant reikalui – grąžinimą.