Kadangi skrydžių organizavimas yra labai sudėtingas procesas, neretai kompanijos dėl įvairių priežasčių negali įvykdyti įsipareigojimų klientams. Pavyzdžiui, skrydis gali būti nukeltas, atšauktas, gali nedaug arba smarkiai vėluoti. Taip pat nutinka įvairių nutikimų su keleivių bagažu. Todėl visiškai nenuostabu, kad dažnai keleiviai ieško informacijos dėl kompensacijų – kur kreiptis, ar priklauso kompensacija, jeigu kompensacija priklauso – per kiek ji bus išmokėta ir daugybė kitų klausimų. Šiame straipsnyje pabandysime atsakyti į pagrindinius keleiviams, kurių teisės galimai buvo pažeistos, kylančius klausimus.

Atidėtas/atšauktas skrydis

Ar kompensacija priklauso, kuomet skrydis buvo atidėtas, bendrais bruožais priklauso nuo kelių faktorių. Pirmiausia nuo to, dėl kokių priežasčių buvo atidėtas skrydis. Jeigu skrydis atidėtas dėl komercinių priežasčių – gali būti, kad į kompensaciją galite pretenduoti. Jeigu skrydis nukeltas dėl nuo kompanijos nepriklausančių priežasčių – labai tikėtina, kad kompensacija nepriklausys.

Komercinės atidėjimo/nukėlimo priežastys yra tokios, kada skrydžių bendrovė nusprendžia pakeisti skrydžio laiką arba jį visai panaikinti, kai nėra taip vadinamu nenugalimos jėgos aplinkybių. Pavyzdžiui, bendrovei keičiant tvarkaraštį, atsisakant kažkurios skrydžių krypties ir pan.

Nuo skrydžių bendrovės nepriklausančios priežastys yra tokios, kurios be kompanijos noro ji yra priverčiama atidėti ar atšaukti skrydį. Pavyzdžiui, prie nuo bendrovės nepriklausančių aplinkybių yra priskiriamos tokios – blogas oras, streikai, lėktuvų gedimai ir pan.

Tačiau net esant komercinėms skrydžio atidėjimo/atšaukimo priežastims jums priklauso kompensacija. Viskas priklauso nuo to, kiek laiko vėlavo prasidėti skrydis.

Jeigu skrydis vėlavo/buvo pakeistas iki trijų valandų, jums priklauso tik kompensacija ar skrydžių kompanijos pasiūlymas, jeigu toks būna teikiamas.

Jeigu skrydis vėlavo tris ar daugiau valandų – tuomet jau jums priklauso kompensacija pagal Europos Sąjungos taikomą teisę, o tiksliau – keleivių teises reglamentuoja ES Reglamentas Nr. 261/2004. Jeigu trumpai jį apibendrinant, galima teigti, kad jei skrydis buvo atšauktas arba atidėtas daugiau nei trim valandoms, jums gali priklausyti:

Kelionei iki 1500 kilometrų – iki 250 eurų siekianti kompensacija

Kelionei kurios atstumas 1500-3000 kilometrų – iki 400 eurų siekianti kompensacija

Tolimesnėms kelionėms taikomų kompensacijų dydžius žiūrėkite reglamente.

Kur kreiptis, jeigu skrydis vėlavo arba buvo atšauktas?

Visuomet pirmiausia reikia kreiptis į svetainės, kurioje pirkote bilietus, atstovus. Jeigu tai yra tarpininkaujanti svetainė, priklausomai nuo jūsų sutarimo, ji arba tarpininkaus reikalaujant kompensacijos arba nukreips jus. Bet kokiu atveju, jeigu sutartyje nesate nusimatę kitaip, pagal Lietuvos teismų praktiką, sutartį, net pirkdami iš tarpininkų (kelionių agentūrų) svetainių, jūs sudarote su skrydžių bendrove, o tai reiškia, kad vienaip ar kitaip (jei šio punkto neišskyrėt sutartyje kitaip) – kompensacijos išmokėjimą, vadovaujantis anksčiau minėtu reglamentu, atlieka skrydžių bendrovė, kadangi, kaip jau minėta anksčiau, tiek reglamentas, tiek teisinė praktika rodo, kad atsakomybė už skrydžių vėlavimus ar atšaukimus tenka oro vežėjui.

Jeigu kompensacija yra neišmokama, pirmiausia turite sužinoti to priežastis. Tai padaryti galite tiesiogiai susisiekę su skrydžių bendrove. Jeigu kompensacija jums nepriklauso, jie apie tai jus informuos. Jeigu ji išmokėta arba neišmokėta dėl kokių nors priežasčių (pvz. skrydžių bendrovė neturi jūsų sąskaitų duomenų) – jie taip pat apie tai informuos.

Jeigu manote, kad kompensacija jums turėtų priklausyti, nepaisant to, ką teigia bendrovė, jos atstovai ar tarpininkai, iš esmės Jūs turite du kelius – pirmasis yra kreiptis per ES ginčų nagrinėjimo platforma, skųsdami tokį bendrovės sprendimą. ES institucijos paskirs už šį santykį atsakingą šalį ir jos instituciją (pvz. Lietuvos vartotojų teisių apsaugos tarnyba iš esmės negali nagrinėti tokio skundo, kadangi visų skrydžių bendrovės yra įsikūrusios ne Lietuvoje), kuri tarpininkaus neteisminiame ginčo sprendime. Arba jūs galite duoti bendrovę į teismą, kuriame turėsite įrodyti, kad skrydžių bendrovė yra atsakinga ir turi kompensuoti nuostolius. Lietuvoje yra bene vienintelis atvejis, kuomet keleiviai sugebėjo įrodyti, kad kompanija „Wizzair“ netinkamai vykdė įsipareigojimus ir turėjo atlyginti klientui atsiradusius nuostolius ir kompensaciją.

DĖMESIO: Tekstas yra rekomendacinio/patariamojo pobūdžio. Dėl konkrečiai Jums priklausančios kompensacijos, visuomet skaitykite savo sudarytą sutartį su bilietų pardavėjų ir/ar skrydžių bendrovių taikomas Sąlygas ir taisykles. Taip pat ES ir Lietuvos teisės aktus. Taip pat, visuomet pravardu konsultuotis su profesionalais, t.y. teisininkais ar vartotojų teises ginančių institucijų atstovais.